Ankieta satysfakcji klienta
ANKIETA

Badanie satysfakcji klienta
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

Data wypełnienia ankiety 2021-09-28 08:56:28
					      
     	
		           
	
	
	
	
															
Szanowni Państwo

  Starosta Olsztyński zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie tej anonimowej ankiety,
zgodnie z Państwa wiedzą i doświadczeniami nabytymi w trakcie załatwiania spraw w Starostwie
Powiatowym w Olsztynie. Pozyskane opinie zostaną użyte do doskonalenia naszych usług w celu
zwiększenia Państwa Satysfakcji.
 • Przejdż do wypełniania ankiety